• کافی شاپ دوستان
  
  عنوان:  کافی شاپ دوستان
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان کاخ سعادت آباد
  مدت اجرا:  ۴ ماه

 • شیرینی سرای تانیش
  
  عنوان:  شیرینی سرای تانیش
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان برج
  مدت اجرا:  ۶ ماه

 • مجتمع مسکونی مهر
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی مهر
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان مهرگان
  مدت اجرا:  ۱۹ ماه

 • ساختمان مسکونی بهشت
  
  عنوان:  ساختمان مسکونی بهشت
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
  مدت اجرا:  ۱۴ ماه

 • منزل مسکونی دوبلکس ویلائی
  
  عنوان:  منزل مسکونی دوبلکس ویلائی
  محل اجرا:  اصفهان - شهرک بختیار دشت
  مدت اجرا:  20 ماه

 • دفتر مرکزی شرکت فنی مهندسی فرین اندیشه ماندگار
  
  عنوان:  دفتر مرکزی شرکت فنی مهندسی فرین اندیشه ماندگار
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان گلزار شمالی
  مدت اجرا:  3 ماه

 • دفتر وکالت
  
  عنوان:  دفتر وکالت
  محل اجرا:  اصفهان، خیابان فیض
  مدت اجرا:  3 ماه

 • آپارتمان مسکونی ملاصدرا
  
  عنوان:  آپارتمان مسکونی ملاصدرا
  محل اجرا:  اصفهان، خیابان ملاصدرا
  مدت اجرا:  4 ماه

 • منزل مسکونی ویلائی هشت بهشت
  
  عنوان:  منزل مسکونی ویلائی هشت بهشت
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
  مدت اجرا:  30 ماه

 • منزل مسکونی خیابان گلزار
  
  عنوان:  منزل مسکونی خیابان گلزار
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان گلزار شمالی
  مدت اجرا:  4 ماه

 • مجتمع مسکونی ناهید
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی ناهید
  محل اجرا:  اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
  مدت اجرا:  31 ماه